Pistes

Aquest apartat vol identificar PISTES que ens ajudin a avançar cap a la República, recomanades pels mateixos entrevistats.

Són obres de lectura, escolta o visió recomanada per avançar cap a la nova República que estem construint entre tots.